У потпуности приложено двоструко размењеном табелом